Saturday, 15 January 2011

Well this is handy!

Find more artists like Tender Hooligans at Myspace Music

sab x

3 comments:

funderson said...

nice! Also, you had me a "jam making"

Hanna said...

hur gör man så?

sabulous said...

Funderson: it rocks doesn't it?! (both the music and the making of jam!)

Hanna: Om man klickar att man vill lyssna pa laten (alltsa klickar pa latnamnet) far man upp den i en annan spelare dar man kan klicka pa embed o fa upp en kod precis som pa youtube. Ja upptackte de har helt av en slump!